Privacyverklaring persoonsgegevens.

Vlint Holding B.V., gevestigd aan de Minervaweg 99, 8239 DL in Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Minervaweg 99
8239 DL Lelystad
www.vilton.nl en www.vlint.nl
info@vlint.eu

Tot de Vlint Holding B.V. behoren de volgende werkmaatschappijen:
• Nedfilter B.V.
• Requa B.V.
• Climexx B.V.
• Insolids B.V.
• Vilton B.V.
• Vilton Services B.V.
• Viltex B.V.
• Viltalis B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vlint Holding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Functie/werkzaamheden
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Adresgegevens voor de aflevering van producten en diensten
• IP-adres
• Bezoekduur
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• BTW-nummer, KvK-gegevens, bankrekeningnummer
Deze gegevens worden opgeslagen in het CRM-systeem (relatiebeheersysteem) en ERP-systeem (systeem dat wordt gebruikt voor ondersteuning van de planning en uitvoering van bedrijfsprocessen) van Vlint Holding B.V. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor het nieuwsbriefprogramma MailChimp en Hubspot (marketingautomation tool). Met MailChimp en Hubspot zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om te voldoen aan de richtlijnen van de AVG.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vlint Holding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U op de hoogte houden van productnieuws en ontwikkelingen via nieuwsbrieven of e-mailings
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U te informeren over de levering van producten en diensten
• U te informeren over de levering van aankopen
• U toegang te verlenen tot de webshop
• Vlint Holding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vlint Holding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vlint Holding verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vlint Holding gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website of uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vlint Holding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de (persoons)gegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vlint.eu of uw contactpersoon van Vlint Holding.
Wij willen u erop wijzen dat als u uw persoonsgegevens laat verwijderen, wij niet langer in staat zijn onze dienstverlening aan u te kunnen waarborgen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We vragen u dan wel in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar ten minstebinnen vier weken, op uw verzoek.

Vlint Holding wil u er ten slotte nog op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vlint Holding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vlint.eu.

Vlint Holding B.V.

Maak kennis met William

Dit is William. Hij is jouw aanspreekpunt. Ben je nieuwsgierig naar een vacature, wil je graag meer informatie over werken bij Vilton of heb je een andere vraag? Pak je telefoon of stuur hem een mailtje.

Wil je liever teruggebeld worden?
Laat je telefoonnummer achter: